Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Socialinės paslaugos
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • Šilumos ūkis

  Šilumos tiekimo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Šią veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės bei kiti šilumos tiekimą reglamentuojantys teisiniai dokumentai.
  Druskininkų savivaldybėje centralizuota šiluma tiekiama apie 450 pastatų (įmonėms, įstaigoms, daugiabučiams bei individualiems gyvenamiesiems namams ir kt.). Centralizuotai tiekiamą šilumą vartoja apie 70 % savivaldybės gyventojų. Šiluma gaminama trejose katilinėse – Druskininkų, Viečiūnų ir Leipalingio. Pagrindinis šilumos gamybai naudojamas kuras yra biokuras. Pikiniams šilumos gamybos poreikimas padengti naudojamos gamtinės dujos, gaunamos atskiru vamzdžiu iš Baltarusijos Respublikos. Kaip rezervinis kuras saugomos skalūnų alyvos atsargos.
  Šilumos tiekėjas Druskininkų savivaldybėje yra UAB ,,Litesko“ filialas ,,Druskininkų šiluma“. Šilumos ūkis yra išnuomotas pagal 2003 m. spalio 16 d. sutartį Nr. 018/196 „Dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“ tarp Druskininkų savivaldybės ir UAB „Litesko“ bei turto nuomos sutartį Nr. 2003-10-16-019/41 tarp AB „Druskininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“.
  Savivaldybė įmonės veiklą kontroliuoja derindama investicijas į šilumos ūkį bei dalyvaudama šilumos kainos nustatyme.

  Turto nuomos aplinkybės

  1997–2002 m. susiklosčiusi sunki ekonominė situacija Lietuvoje, o tuo pačiu ir Druskininkų savivaldybėje, kai daugelis įstaigų ir įmonių patyrė finansinius nuostolius ar bankrutavo, didelę įtaką turėjo ir AB „Druskininkų šilumos tinklams“. Įmonių ir gyventojų įsiskolinimai, o taip pat geležinkelio, kuriuo buvo tiekiamas mazutas Druskininkų katilinei, uždarymas, situaciją dar labiau pablogino.

  Po 2003 metų AB „Druskininkų šilumos tinklai“ finansinė padėtis buvo labai bloga. Įsiskolinimai bankams sudarė 5,4 mln. Lt, skolos tiekėjams taip pat viršijo 5,4 mln. Lt, tame tarpe 3,6 mln. Lt įmonė buvo skolinga mazuto tiekėjams. Bankai nesutiko pratęsti kreditų grąžinimo terminų. Kreditoriai grasino ir bet kuriuo metu galėjo kreiptis į teismus. Buvo iškilusi reali grėsmė tolimesnei įmonės veiklai bei vartotojų aprūpinimui šilumos energija.
  Esant tokiai padėčiai, Savivaldybė, kaip pagrindinė įmonės akcininkė, siekdama rasti išeitį iš susidariusios situacijos, ieškojo būdų, kaip atgaivinti bendrovę bei pritraukti investicijas į Druskininkų šilumos ūkį. Buvo paskelbtas viešas AB „Druskininkų šilumos tinklai“ nuomos konkursas. Pagrindinės konkurso sąlygos buvo – užtikrinti nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą bei pastovų šilumos tinklų modernizavimą garantuojant, kad pasibaigus nuomos laikotarpiui turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali būti mažesnė negu turto ir valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu.
  Norą dalyvauti konkurse pareiškė trys įmonės: UAB „Litesko“, UAB „Suomijos energija“ bei konsorciumas, kurį sudarė UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“, UAB „Haupas“ ir UAB „E-energija“. Pagal savivaldybės nustatytus kriterijus, geriausias sąlygas pasiūlė UAB „Litesko“, su kuria toliau buvo vedamos derybos dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo bei AB „Druskininkų šilumos tinklai“ nuomos sutarties sąlygų. 2003 m. spalio 16 d. minėta sutartis buvo pasirašyta.

  Turto nuomos sąlygos

  Parinkus nuomininką, 2003 m. spalio 16 d. tarp Druskininkų savivaldybės ir UAB „Litesko“ pasirašyta sutartis Nr. 018/196 „Dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“ bei turto nuomos sutartis Nr. 2003-10-16-019/41 tarp AB „Druskininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“. Bendrovės turtas 30-čiai metų išnuomotas UAB „Litesko“ naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį.
  Po Sutarties pasirašymo UAB „Litesko“ perėmė bendrovės turėtus ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, modernizuoti ir renovuoti Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį, jį tinkamai prižiūrėti, gaminti ir tiekti šilumos energiją vartotojams, o pasibaigus sutarties laikui – grąžinti turtą ne mažesnės vertės negu išsinuomojo. Pagal šią sutartį UAB „Litesko“ į Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį per nuomos laikotarpį įsipareigojo investuoti apie 8,7 mln. Eur (30 mln. Lt) .

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.