Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaSimonas Kazakevičius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą,
teisėkūrą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmens duomenų
apsaugą;
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vadybos arba teisės srityje;
- sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
- sugebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, operatyviai rasti jų sprendimo
būdus;
- mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės
aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- sugebėti atstovauti savivaldybei savivaldybės ir kitose institucijose ir įstaigose;
- mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
- padeda savivaldybės merui įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką, savivaldybės
tarybos sprendimus;
- teikia savivaldybės merui svarstyti bei spręsti jo įgaliojimų sričiai priskirtus klausimus, taip
pat tuos klausimus, kurių negali išspręsti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių bei
Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių
padalinių) vadovai savarankiškai arba kartu su kitais padaliniais, institucijomis, įstaigomis, įmonėmis,
organizacijomis;
- savivaldybės merui teikiamus spręsti iniciatyvinius pasiūlymus įformina aiškinamaisiais
raštais, prireikus prie jų pridėdamas sprendimo ar potvarkio (kito dokumento ar rašto) projektą, suderintą
su Savivaldybės administracijos padaliniais;
- savivaldybės mero pavedimu baigia rengti savivaldybės tarybos sprendimų ar kitų
dokumentų projektus, jeigu juos apsvarstęs savivaldybės meras pateikia pastabų, papildymų ar pakeitimų;
- dalyvauja Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kontroliuojamų įmonių,
savivaldybės įstaigų, organizacijų atstovų pasitarimuose dėl savivaldybės tarybai, savivaldybės merui
svarstyti teikiamų ūkinių, investicinių, socialinių, kultūrinių, demografinių, ekologinių ir kitų sričių
projektų. Įvertina galimus ekonominius, socialinius ir politinius sprendimų ar potvarkių padarinius,
pasiūlo projektų nesuderintų nuostatų optimalius sprendimus, siekia pasitarimų dalyvių bendros
nuomonės nagrinėjamais klausimais;
- kviečia (organizuoja) Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kontroliuojamų
įmonių, savivaldybės įstaigų, organizacijų atstovų pasitarimus nagrinėti nesutarimus dėl teikiamų
sprendimų ar potvarkių projektų; pateikia savivaldybės merui šių pasitarimų rezultatus;
- priima interesantus, nagrinėja jų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus bei skundus;
- referuoja savivaldybės merui apie savivaldybės mero priimamajame gautus Lietuvos
Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Lietuvos
Respublikos Seimo narių pasirašytus raštus, Lietuvos Respublikos teismų, Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Lietuvos banko vadovų, Lietuvos
Respublikos Ministrų Tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų vadovų, Vyriausybės atstovo,
užsienio valstybių diplomatinių atstovybių vadovų, Lietuvos ir užsienio šalių savivaldybių vadovų,
Lietuvos bažnyčių hierarchų pasirašytus dokumentus, kitus dokumentus, kuriuose keliami savivaldybės
kompetencijai priskirti klausimai, raštus ir laiškus, adresuotus savivaldybės merui asmeniškai,
savivaldybės tarybai teiktinus svarstyti sprendimų projektus. Referuodamas savivaldybės merui apie
dokumentus, kartu pateikia pasiūlymus, kaip spręsti dokumentuose keliamus klausimus;
- siūlo savivaldybės merui sudaryti darbo grupes savivaldybės tarybos sprendimų projektams
rengti;
- savivaldybės mero pavedimu dalyvauja oficialiuose renginiuose, užsienio šalių delegacijų
bei kitų svečių priėmimuose, įvairių institucijų vadovų dalykiniuose susitikimuose bei kituose
renginiuose;
- savivaldybės mero pavedimu kontroliuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius
padalinius bei Savivaldybės administracijos filialus – seniūnijas (Savivaldybės administracijos
struktūrinius teritorinius padalinius), savivaldybės kontroliuojamas įmones, savivaldybės įstaigas,
organizacijas;
- dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose;
- vykdo kitus savivaldybės mero pavedimus bei nurodymus.

Informacija atnaujinta:2020-03-13 09:14:05
Vertinkite: Balsų skaičius: 0
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 
 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Druskininkų savivaldybės vieta žamėlapyje
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
info@druskininkai.lt
Telefonas

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.