Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
Puslapis lietuvių kalba
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaSveikatos apsauga ir socialinė sistema

Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“


 

Druskininkų savivaldybė įgyvendino projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“. Projektas parengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Projekto tikslas - padidinti asmenų pasitenkinimą Druskininkų savivaldybės teikiamomis paslaugomis, pagerinant savivaldybės vidinius procesus, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.

Siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų ir teikiamų administracinių paslaugų kokybę, kokybišką viešųjų paslaugų administravimą, veiklos skaidrumą ir viešumą, asmenų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis didėjimą, į Savivaldybės administraciją besikreipiančių asmenų administracinės naštos mažinimą, o taip pat pagerinti turizmo informacijos paslaugų teikimo kokybę kurorto svečiams, projekto metu buvo optimizuoti veiklos procesus Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre ir Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre. Siekiant tobulinti viešąsias paslaugas, efektyviau jas teikti ir taip didinti paslaugų vartotojų pasitenkinimą, pasinaudota pažangių ir inovatyvių ES šalių savivaldos institucijų patirtimi. Veiklos metu buvo vykdyti pasidalinimo gerąja patirtimi vizitai  į tris pažangias Europos Sąjungos šalių savivaldybes. Projekto metu įgyvendintos veiklos: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės įvertinimas; Veiklos procesų optimizavimas Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre ir Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre; „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas gerinant asmenų aptarnavimo kokybę; išankstinės klientų registravimo sistemos sukūrimas; dokumentų skaitmenizavimas, gerinant paslaugų prieinamumą; Savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijos stiprinimas.

Projekto nauda – optimizuoti įstaigų veiklos procesai, pagreitintas paslaugų teikimas, sumažinti procesų ir jų rezultatų svyravimai, sustiprintos darbuotojų kompetencijos, pagerinta asmenų aptarnavimo kokybė.

Projekto vykdytojas – Druskininkų savivaldybė

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 221915,74 eurų, iš jų ES lėšos – 188448,82 eurų, savivaldybės lėšos – 33466,92 eurų.

Įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2023 m. birželio 30 d.

Įgyvendinimo vieta – Druskininkų savivaldybė

Projektas „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“

 

  

Druskininkų savivaldybės administracija kartu su partneriais asociacija "Druskininkų šeimos paramos centras“, VšĮ "Kitokie projektai", VšĮ "Paramos vaikams centras" ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“. Projektas parengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinat paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padedant derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto veiklos skirtos visoms druskininkiečių šeimoms. Nuo projekto pradžios buvo suorganizuota apie 2000 numatytų veiklų.

Projekto metu "vieno langelio" principu Druskininkų savivaldybės šeimoms sudaryta galimybė gauti kompleksines paslaugas: paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas ir konsultavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“, psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai, konsultacijos, mediacijos paslaugos, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos bei vaikų priežiūros paslaugos tiems tėvams, kurie gaus kompleksines paslaugas šeimai bendruomeniniuose šeimos namuose. Paslaugos šeimoms buvo siūlomos gaunant informaciją iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Vaiko gerovės komisijų, veikiančių bendrojo lavinimo mokyklose, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šeimos tarybos, pačioms šeimoms kreipiantis dėl pagalbos. Projekto dalyviai paslaugas galėjo gauti keliose numatytose veiklose.

2019 m. rugsėjo – 2021 m. birželio mėn. buvo teikiamos asmeninio asistento paslaugos asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, ne jaunesniems nei 16 m. ir ne vyresniems nei šiuo metu galiojantis pensinis amžius. Šias paslaugas gavo 21 asmuo.

2020 m. gruodžio – 2021 m. birželio mėn. buvo organizuojama pagalba asmenims susiduriantiems su gyvenimo sunkumais įtakotais COVID-19 ligos. Maisto produktų, medikamentų, higienos ir kitų prekių nupirkimo ir pristatymo paslaugą bei pagalbą sumokant mokesčius gavo 109 asmenys, priklausantys didesnės rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos forma grupei, tai yra, senyvo amžiaus (nuo 65 metų) ar negalią turintys asmenys nuo 16 metų.

Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: asociacija "Druskininkų šeimos paramos centras“, VšĮ "Kitokie projektai", VšĮ "Paramos vaikams centras" ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“.

Įgyvendinimo vieta – Druskininkų savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 345925,23 eurai.

Projekto pradžia – 2018 m. balandžio 13 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. kovo 31 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

https://www.facebook.com/dspcentras/ 

Projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Druskininkų savivaldybėje“

Projekto tikslas – pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikams ir jų šeimoms, plėtojant socialinių paslaugų objektų infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje. Projektu bus siekiama padidinti galimybes vaikams gauti socialines paslaugas, plečiant vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklą.

Planuojama šiuo metu veikiantį VDC, vykdantį veiklą Gardino g. 38-112, Druskininkuose, esančiose mažose patalpose, perkelti į naujai suremontuotas erdves pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai, patalpas, kuriuose yra įsikūręs ir Druskininkų švietimo centras. Projekto metu vaikų dienos centro veiklai bus praplėstos ir  pritaikytos 70,65 kv. m ploto patalpos: svetainė – žaidimų patalpa, poilsio kambariai, kambarys pamokų ruošai, holas, virtuvė kartu valgomuoju, kabinetas, skirtas pokalbiams su socialiniu darbuotoju ar psichologu, wc patalpa, šilumos punktas. Patalpos taip pat bus pritaikytos asmenims, turintiems negalią. Pažymėtina, kad projekte, siekiant sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, Druskininkų  savivaldybė įsipareigojusi projekto partneriui VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centrui suteikti tinkamas patalpas vaikų dienos centro veiklos vykdymui ir plėtrai. Atitinkamai pasirašytoje mokslo patalpų panaudos sutartyje, tarp šalių panaudos davėjo – Druskininkų švietimo centro ir panaudos gavėjo – VšĮ „Gelbėkit vaikus“, numatyta, kad vaikų dienos centrą lankantiems vaikams bus sudarytos sąlygos neatlygintinai naudotis Druskininkų švietimo centro patalpomis, kaip, pavyzdžiui, parko skverais, sporto sale (160 kv. m) ir jos sporto inventoriumi, sportuoti stadione (lauke 2 ha).

Numatyta, kad persikėlus į erdvesnes patalpas vaikų dienos centrą turės galimybę lankyti daugiau vaikų – dienos centro lankytojų, t. y. veikiančiame VDC lankytojų skaičius įgyvendinus projektą bus iki 30.

Projekto vykdytojas – Druskininkų savivaldybės administracija

Projekto partneris – VšĮ „Gelbėkite vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras.

Bendra projekto vertė – 45336,52 eurai, iš jų – 26993,00 eurai Europos regioninės plėtros fondo ir 18343,52 eurai Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 28 mėn., iki 2021 m. lapkričio 30 d.

 

Projektas Nr. ENI-LLB-1-241  „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“

 

Sveikatos g. 30 patalpose įrengtas Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centras, skirtas asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 

Projekto Nr. ENI-LLB-1-241  „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“ įgyvendinimo metu Druskininkuose atliktas patalpų Sveikatos g. 30 remontas, įsigyta reikalinga įranga. Čia įrengta daugiafunkcinė salė, skirta dienos centro lankytojų grupinės veiklos ir fizinio aktyvumo užsiėmimams, įkurtos poilsiui ir bendravimui skirtos erdvės, mini virtuvėlė, darbuotojų kabinetas, pagalbinės patalpos ir WC patalpos pritaikytos asmenims su negalia. Šalia pastato, lauke, įrengta poilsio, stalo žaidimų ir treniruoklių bei sūpynių neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims aikštelė. 

Centras yra skirtas teikti socialinės priežiūros paslaugas dienos metu: čia įvairaus amžiaus neįgalieji galės praleisti savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Tokiu būdu jų artimieji galės dirbti, mokytis ar tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo sudėtingos kasdieninės šeimos nario priežiūros.  

Centre sudaryta galimybė gauti maitinimą, fizioterapijos, kineziterapijos ar ergoterapijos procedūras. Neįgaliųjų judėjimą centre palengvins tam įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, specialus keltuvas ir kitos įvairios priemonės. Negalintys dalyvauti veiklose centro lankytojai galės pailsėti daugiafunkcinėse lovose. Laisvalaikis, užsiėmimai vyks ir lauko erdvėje, kur įrengta neįgaliesiems pritaikyta lauko žaidimų aikštelė.

Paslaugų teikimas centre dalinai priklauso nuo COVID-19 situacijos.

Projektas skirtas socialinės priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimui, mažinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei pagerinant socialinės priežiūros paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimoms.

Bendra projekto vertė – 313 257,69 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos lėšos – 281 931,92 Eur, Partnerių lėšos – 31325,77 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-25 - 2021-01-24

Projekto įgyvendinimo metu parengta socialinių paslaugų plėtros strategija 2020-2025 metams.


Projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje“

Siekiant plėtoti socialinių paslaugų infrastuktūrą Druskininkų savivaldybėje, gerinti socialinių paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei jų šeimoms pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ buvo parengtas projektas, kurio tikslas - pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei jų šeimoms plėtojant socialinių paslaugų infrastuktūrą Druskininkų savivaldybėje.

Įgyvendinant projektą šalia veikiančių savarankiško gyvenimo namų Leipalingyje pastatytas naujas savarankiško gyvenimo namų pastatas, kuriame įrengti 4 butai, kurie skirti specialiųjų poreikių turintiems, vienišiems senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia bei jų šeimos, įskaitant nedidelį neįgalumą turinčias motinas su vaikais. Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. Darbai baigti 2020 m. pradžioje.

Projekto vertė:  151 437  Eur

Projekto finansavimo šaltiniai:

Europos regioninės plėtros fondas (128 721 Eur ), Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos (22 716 Eur).

Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje" 

 

 

Druskininkų savivaldybė įgyvendino projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje“. Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti savivaldybės socialinio būsto fondo prieinamumą socialiai pažeidžaimiems Druskininkų savivaldybės gyventojams.

Projektu praplėstas Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondą. Nupirkti 26 vnt., vieno ir dviejų kambarių, socialinius būstus. Įgyvendinus projektą padidėjo galimybės apsirūpinti būstu socialiai pažeidžiamiems Druskininkų savivaldybės gyventojams, pagerėjo gyvenimo kokybė bei integracijos į darbo rinką galimybės.

Projekto pavadinimas – „Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje“

Projekto vykdytojas – Druskininkų  savivaldybė

Bendra projekto vertė – 727 472,94 eurų

(ES lėšos – 618 351,99 eurų, savivaldybės lėšos 109 120,95 eurų)

Įgyvendinimo vieta – Druskininkų savivaldybė

Įgyvendinimo laikotarpis – iki 2019 m. gruodžio mėn.

Projektas "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje. II etapas"

   


Projektas skirtas plėsti nestacionarias socialines paslaugas Druskininkų savivaldybėje, įrengiant 400 m² patalpas Melioratorių g. 6, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., skirtas socialinių paslaugų centrui, kuriame suaugusiems žmonėms su negalia bus teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir dienos priežiūros paslaugos, o pagyvenusiems asmenims - apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga. Taip pat minėtose patalpose įkurtas Druskininkų socialinių paslaugų centro Leipalingio skyrius.
Projekto vertė: 268 090,34 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: ES bendrijos finansavimas (227 876,79 Eur), Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos (40 213,55 Eur).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2013.08 - 2015.06
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija 

Projektas „Kompleksinė Viečiūnų plėtra"
 

 

Darbai: Projekto metu buvo atlikta pastato, Verpėjų g. 17-1/Jaunystės g. 1-1 Viečiūnų k., rekonstrukcija, sutvarkyta aplinka ir šis objektas pritaikytas kultūros centro reikmėms: įrengtos kultūros centro laisvalaikio salės, bibliotekos ir pagalbinės patalpos, pritaikytas šalia pastato esantis parkas kultūros ir bendruomenės renginių organizavimui lauke.
Projekto vertė: 1 833 329,73 Lt.
Projekto finansavimo šaltiniai: ES bendrijos finansavimas (1 558 330,27 Lt), Valstybės biudžeto lėšos (137 499,73 Lt), Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos (137 499,73 Lt).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2010.05- 2013.09
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija.


Projektas Psichikos dienos centro įkūrimas Druskininkų savivaldybėje"


Darbai: Projekto metu Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro  patalpos pritaikytos Psichikos dienos centro veiklai: rekonstruotos ketvirtame aukšte esančios mansardos patalpos ir dalis trečiojo aukšto patalpų, nupirkta centro veiklai reikalinga medicinos įranga ir baldai.
Projekto vertė
1 146 698,14 Lt.
Projekto finansavimo šaltiniai: ES bendrijos finansavimas (974 693,42 Lt), valstybės biudžeto lėšos (172 004,72 Lt).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2010.05 - 2013.03
Projekto vykdytojas - VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras.


Projektas „Druskininkų savivaldybės sveikatos priežiūros sektoriaus žmogiškųjų išteklių tobulinimas“

  

Darbai: Per 2 projekto vykdymo metus 280 arba beveik du trečdaliai Druskininkų ligoninės, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro, Druskininkų gydyklos ir Lietuvos kurortologijos tyrimų centro darbuotojų pagilino žinias ir įgūdžius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
Projekto vertė: 1 376 431,75 Lt
Projekto finansavimo šaltiniai: ES bendrijos finansavimas (935 945,83 Lt), projekto vykdytojo ir partnerių lėšos (440 485,92 Lt).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009.08 – 2011.08
Projekto vykdytojas: VšĮ Druskininkų ligoninė
Projekto partneriai: VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Druskininkų gydykla ir VšĮ Lietuvos kurortologijos tyrimų centras.

Projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje“, įkuriant savarankiško gyvenimo namus Druskininkų savivaldybėje, Viečiūnų kaime, Verpėjų g. 6

  

Darbai: Projekto metu rekonstruotos patalpos, esančios Druskininkų sav., Viečiūnų k., Verpėjų g. 6, ir pritaikytos socialinių paslaugų teikimui.
Projekto vertė: 778 614,00 Lt
Projekto finansavimo šaltiniai: ES bendrijos finansavimas (661 821,90 Lt), Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos (116 792,10 Lt).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009.07 – 2011.04
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija

Projektas „Negyvenamų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui“ 

 

Darbai: Projekto metu įrengti 6 socialiniai būstai
Projekto vertė: 680 000,00 Lt
Projekto finansavimo šaltiniai: ES bendrijos finansavimas, Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija.

Projektas „Pastato Druskininkuose, Veisiejų g. 17, pritaikymas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Druskininkų savivaldybėje“

 

Projekto vertė: 1 000 000,00 Lt
Projekto finansavimo šaltiniai: ES bendrijos finansavimas; Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija
Projekto partneriai: Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Druskininkų padalinys, Druskininkų draugija švietimui remti.
Daugiau informacijos: http://www.druskonis.lt/beta/2005-07-22/index.php?id=savivaldybes_zinios

Projektas „Neįgaliųjų asmenų įgūdžių formavimas ir realizavimas NVO veikloje“ 

 

Projekto vertė: 111 963,77 Lt
Projekto finansavimo šaltiniai: PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės sanglaudos subsidijų programa
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija

Projektas „VšĮ Druskininkų ligoninės Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus paslaugų plėtra“

Darbai: Projekto metu viešajai įstaigai „Druskininkų ligoninei“ (steigėja ir dalininkė Druskininkų savivaldybė) įrengtas rentgeno kabinetas: nupirktas pilnos komplektacijos rentgeno aparatas su skaitmenine vaizdo apdorojimo sistema bei mamografas, darbuotojai apmokyti dirbti su nauja įranga.
Projekto vertė: 1 130 000,00 Lt
Projekto finansavimo šaltiniai: VIP (Valstybės investicijų programa), Druskininkų ligoninės lėšos, Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto vykdytojas:
Druskininkų savivaldybės administracija

Projektas „Lietuvos kurortologijos tyrimų centro įkūrimas“ Projekto vertė: 3 500 000,00 Lt
Projekto vykdytojai: Druskininkų savivaldybės administracija, Valstybė
Daugiau informacijos: http://www.lktc.puslapiai.lt/index.htm 

Projektas „Druskininkų ligoninės atnaujinimas ir naujų technologijų diegimas“, siekiant pagerinti medicininių paslaugų kokybę kurorte

Projekto vertė: 12 000 000,00 Lt
Projekto vykdytojas: VšĮ „Druskininkų ligoninė“
Daugiau informacijos: http://info.druskininkai.lt/diagnostika/drlig/ 

Projektas „Bendrosios praktikos gydytojų kabinetų įrengimas“

Projekto vertė: 2 200 000,00 Lt
Projekto vykdytojai:
Druskininkų savivaldybės administracija, sveikatos institucijos
Daugiau informacijos: /index.php/lt/27349/

Vertinkite: Balsų skaičius: 0
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.


 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis  
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
[email protected]
 
    

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.