Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaVanduo

KEIČIASI UAB „DRUSKININKŲ VANDENYS“ PASLAUGŲ KAINOS

 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 689 suderino, o Druskininkų savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-169 nustatė UAB „Druskininkų vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios galios nuo 2020 m. sausio 1 d.:

1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,36 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,65 Eur/m3;
1.2. nuotekų tvarkymo – 0,71 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m3;
1.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,09 Eur/m3;

2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,36 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,65 Eur/m3;
2.2. nuotekų tvarkymo – 0,71 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m3;
2.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,09 Eur/m3;

3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,44 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,74 Eur/m3;
3.2. nuotekų tvarkymo – 0,70 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m3;
3.2.2. nuotekų valymo – 0,26 Eur/m3;
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,09 Eur/m3;

4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,35 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,65 Eur/m3;
4.2. nuotekų tvarkymo – 0,70 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m3;
4.2.2. nuotekų valymo – 0,26 Eur/m3;
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,09 Eur/m3;

5. perskaičiuotą nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 5,90 Eur/m3;

6. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,16 Eur/m3.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos išlieka nepakitusios.


GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS

UAB „Druskininkų vandenys”, Juridinio asmens kodas - 301500997, PVM mokėtojo kodas - 100003688011, buveinė M. K. Čiurlionio g. 115, LT-66161 Druskininkai. http://www.drusvand.lt/

UAB „Druskininkų vandenys” pagrindinis tikslas – Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gyventojams, komunalinėms ir kitoms organizacijoms, patikimai tiekti geros ir labai geros kokybės vandenį, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant miesto ekologinę būklę. Šios paslaugos kiekvienam vartotojui teikiamos nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko, nes yra svarbios ir gyvybiškai reikalingos. Bendrovė yra ne tik technologinė, bet ir aplinkosauginė įmonė, valanti nuotekas ir taip sauganti didžiausią Lietuvos upę - Nemuną nuo užterštumo.

UAB „Druskininkų vandenys” reorganizuota Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. T1-209, atskiriant nuo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandentiekis” naujai sukurtą juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę „Druskininkų vandenys”.

UAB „Druskininkų vandenys” įstatinis kapitalas yra 6 368 447,85 Eur (šeši milijonai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai, aštuoniasdešimt penki centai). Įstatinis kapitalas padalintas į 21 960 165 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė – 0,29 Eur. Druskininkų savivaldybės tarybai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

Savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-77 patvirtintas  Druskininkų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, kuriame numatytos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys.

Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V35-1161 patvirtinti UAB „Druskininkų vandenys“ įstatai bei kiti galiojantys teisės aktai.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. O3-277 UAB „Druskininkų vandenys“ išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-06, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Druskininkų mieste, Leipalingio mstl., Gailiūnų, Neravų, Stračiūnų, Švendubrės ir Viečiūnų kaimuose, esančiuose Druskininkų savivaldybėje.

Druskininkų savivaldybės taryba 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-52 paskyrė UAB „Druskininkų vandenys“ viešuoju  geriamojo vandens tiekėju bei nuotekų tvarkytoju ir pavedė UAB „Druskininkų vandenys“ vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Druskininkų savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.T1-141 bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

 

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-16 buvo patvirtintas UAB "Druskininkų vandenys" 2016 - 2018 m. veiklos planas.

Planuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, kad kuo daugiau savivaldybės viešojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, o taip pat būtų užtikrintas aplinkos taršos mažinimas nuotekomis, UAB „Druskininkų vandenys“, pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama, 2016 - 2018 m. numato įgyvendinti šiuos projektus.

1. Projektas „Druskininkų III-ios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“. Numatomas projekto biudžetas - 2,6 mln. Eur.

Numatoma rekonstruoti vandens valymo filtrus, užsandarinti švaraus vandens rezervuarus, pakeisti esamus vamzdynus. Įgyvendinus šį projektą bus įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, kuris užtikrins geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų.

2. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra sodininkų bendrijoje „Dainava“, Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav.“. Numatoma projekto vertė 945 tūkst. Eur.

Pagal šį projektą numatoma pakloti 3736 m vandentiekio tinklų ir 3790 m nuotekų tinklų SB „Dainava“. Šis projektas išskirstytas į 17 šalutinių gatvių.

3. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Baltašiškės g., Druskininkuose“. Numatoma projekto vertė 600 tūkst. Eur. Pagal šį projektą numatoma pakloti 1880 m vandentiekio tinklų ir 1930 m nuotekų tinklų, t.sk. senoje Baltašiškės dalyje vandentiekio tinklai 490 m, nuotekų tinklai 460 m, ir atkarpoje link Nemuno upės vandentiekio tinklai 1390 m , nuotekų tinklai 1470 m, bei pastatyti nuotekų siurblinę.

4. Projektas „Nuotekų tinklų Pušų, Gojaus ir Sodžiaus g., Neravų kaime, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.”. Numatoma projekto vertė 560 tūkst. Eur. Pagal šį projektą numatoma rekonstruoti 1434 m savitakinių nuotekų  tinklų ir 1250m slėginių nuotekų tinkle.

Taip pat numatoma įrengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus Pakrantės ir Pakalnės gatvėse.

Informacija apie tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas pateikiama UAB "Druskininkų vandenys" direktoriaus 2016 m. ataskaitoje, patvirtintoje Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-63:

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA

 

Vertinkite: Balsų skaičius: 0
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.