Komisijos

[[#ex]]

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisija sudaryta 2024 m. gegužės 7 d. potvarkiu Nr. M3-103

Pirmininkė: Agnė Volckevičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Pirmininko pavaduotoja: Ligita Baranauskienė, Savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Sekretorius: Urtė Urbonaitė, Savivaldybės administracijos,  jaunimo reikalų koordinatorė.

Nariai: Lina Bagdanavičienė – Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė; Nijolė Bazienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė – gynėja Druskininkų savivaldybėje; Diana Brown – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Kristina Kašinskienė – viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja; Žaneta Jagelavičienė, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė; Vaiva Kirkauskienė –  Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja; Jurgita Naruckienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja; Kristina Pilitauskienė – Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus vyriausioji specialistė; Lina Rupeikienė – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja; Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja; Romutė Švaikauskaitė – Lietuvos Respublikos prokuratūros Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė; Laimutė Tautkienė – Druskininkų Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė.


SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NAUDOJAMŲ SPECIALIOS APSKAITOS DOKUMENTŲ, BILIETŲ, KELIONĖS LAPŲ, PINIGŲ PRIĖMIMO IR IŠDAVIMO KVITŲ BLANKŲ NURAŠYMO KOMISIJA

 Komisija sudaryta 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V35-970

Pirmininkė: Rasa Lukšytė, Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė.

Pirmininko pavaduotojas: Antanas Urbonas, Turizmo komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Nariai: Irena Stonkuvienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už specialios apskaitos dokumentų, bilietų, kelionės lapų, pinigų priėmimo ir išdavimo kvitų blankų nurašymo aktą; Juozas Grigas, Savivaldybės administracijos, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; Jolita Kalėdaitė, Savivaldybės administracijos, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMIEMS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAMS NUSTATYTI IR SĄRAŠUI PARENGTI KOMISIJA

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr . V35-454

Pirmininkė: Diana Brown, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Pirmininko pavaduotojas: Saulius Žilevičius, Savivaldybės administracijos  Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai: Juozas Bancevičius, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negalės eiti pareigų, Irma Stonkuvienė, Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė; Aušra Karaškevičienė, Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė; Albinas Žaliaduonis, Savivaldybės administracijos patarėjas – parengties pareigūnas.


VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SUTEIKIMO PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V35-1152

Pirmininkė: Agnė Baranauskaitė, Savivaldybės administracijos  Ūkio skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotojas: Ramūnas Augus, Savivaldybės administracijos,   Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Sekretorė: Rita Karsokienė, Savivaldybės administracijos   Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti savo pareigų, –  Albinas Žaliaduonis, Savivaldybės administracijos patarėjas – parengties pareigūnas.

Nariai: Alvydas Varanis, Administracijos Viečiūnų seniūnijos seniūnas; Antanas Krancevičius, Administracijos Leipalingio seniūnijos seniūnas.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS, ŪKINIAMS GYVŪNAMS IR MIŠKUI NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2022 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V35-905

Pirmininkė: Agnė Baranauskaitė, Savivaldybės administracijos, Ūkio skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotojas: Alvydas Vengrauskas, Savivaldybės administracijos,  Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Sekretorė: Rita Karsokienė, Savivaldybės administracijos, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: Antanas Krancevičius, Leipalingio seniūnijos seniūnas; Lijana Kubilienė, Leipalingio seniūno pavaduotoja; Aušra Karaškevičienė, Savivaldybės administracijos, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė; Jolita Kalėdaitė, Savivaldybės administracijos, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė; Dangirdas Lukoševičius, Savivaldybės administracijos, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; Vitas Daugevičius, Savivaldybės administracijos , Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; Alvydas Varanis, Viečiūnų seniūnijos seniūnas; Laima Ražienė Viečiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė.


NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR (AR)  PREVENCIJOS PRIEMONES, TAIP PAT SALMONELIOZĖS VALSTYBINĖS PROGRAMOS PRIEMONĖS, ĮVERTINIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2020 m. sausio  22 d. įsakymu Nr. V35-55

Pirmininkas: Alvydas Vengrauskas, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, o jo tarnybinių  komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti pareigų – Agnė Baranauskaitė, Ūkio skyriaus vedėja.

Sekretorė: Agnė Baranauskaitė, Ūkio skyriaus vedėja, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai ji laikinai negali eiti pareigų – Jūratė Kuliešienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: Antanas Krancevičius, Leipalingio seniūnijos seniūnas, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti pareigų – Lijana Kubilienė, Leipalingio seniūnijos seniūno pavaduotoja; Alvydas Varanis- Viečiūnų seniūnijos seniūnas, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti pareigų – Laima Ražienė, Viečiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė; Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio deleguotas atstovas; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento deleguotas atstovas


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 8 d. potvarkiu Nr. M3-69

Pirmininkas: Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės vicemeras.

Sekretorė: Laura Janauskaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: Juozas Grigas, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; Agnė Baranauskaitė, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėja; Antanas Krancevičius, Leipalingio seniūnijos seniūnas; Alvydas Varanis, Viečiūnų seniūnijos seniūnas; Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato deleguotas (-i) asmuo (ys).


STATINIŲ NAUDOJIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Komisija sudaryta 2022 m. birželio 7 d. įsakymu  Nr. V35-543

Saulius Žilevičius, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas ir Vitas Daugevičius, Savivaldybės administracijos  Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūrą  atlieka Savivaldybės administracija, techniniai prižiūrėtojai statinių (pastatų), kurių valdytoja yra  Savivaldybės administracija, techniniai prižiūrėtojai:
Dmitrijus Oleinikas, Savivaldybės administracijos Ūkio priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas – naudojamų statinių (pastatų), esančių Druskininkų mieste;
Antanas Krancevičius, Savivaldybės administracijos, Leipalingio seniūnijos seniūną – statinių (pastatų), esančių Leipalingio seniūnijoje;
Gediminas Amšiejus, Savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijos reikalų tvarkytojas – statinių (pastatų), esančių Viečiūnų seniūnijoje;
Tadas Ročka, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – Druskininkų mieste;
Antanas Krancevičius, Savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijos seniūną – Leipalingio seniūnijoje;
Alvydas Varanis, Savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijos seniūną - Viečiūnų seniūnijoje;


SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ NURAŠYMO KOMISIJOS

Komisija sudaryta 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V35-1033

Pirmininkė: Rasa Lukšienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininko pavaduotojas: Albinas Žaliaduonis, Savivaldybės administracijos patarėją – parengties pareigūnas.

Nariai: Jolita Kalėdaitė, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė; Justina Vasilienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.


BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

Komisija sudaryta 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu  Nr. V35-1021

Pirmininkė: Joana Verbickienė, Savivaldybės administracijos ,Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotojas: Saulius Žilevičius, Savivaldybės administracijos, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai: Žaneta Jagelavičienė, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė; Jonas Grudzinskas, Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos atstovas; Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja; Giedrius Marčiulaitis, Savivaldybės administracijos, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.


SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO MOKINIAMS KOMISIJA

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. M3-74

Pirmininkė: Ligita Baranauskienė - Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Sekretorė: Laima Jaskelevičienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresniąją socialinių išmokų specialistė, o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai ji laikinai negali eiti pareigų - Dalė Jociunskienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresniąją socialinių išmokų specialistė.

Nariai: Asta Slidziauskienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; Jurgita Naruckienė, Administracijos Švietimo skyriaus vedėja; Živilė Ragažulienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; Irena Valentukevičienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V35-1005

Pirmininkė: Eglė Sadauskaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja.

Sekretorė: Asta Slidziauskienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai ji laikinai negali eiti pareigų – Asta Dyburienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę.

Nariai: Asta Aleksienė, viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja; Ligita Baranauskienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Danutė Naujalienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Druskininkų skyriaus vedėja; Irena Valentukevičienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė; Agnė Volckevičienė, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė.


SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS KLAUSIMAMS NAGRINĖTI KOMISIJA

Komisija sudaryta 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V35-403

Pirmininkė: Agnė Baranauskaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio  skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja: Janina Sinkevičienė, Savivaldybės administracijos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Sekretorė: Rasa Vilūnienė, Savivaldybės administracijos, Ūkio  skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja; Bronė Petrikienė, Savivaldybės administracijos,  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.


VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2023 m. kovo 7 d. įsakymu  Nr. V35-185

Pirmininkė: Edita Davičikaitė,  Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Pirmininkės pavaduotoja: Jolanta Kavaliauskienė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: Asta Matonytė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė; Eglė Kiselevskaja, Savivaldybės administracijos, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė; Algirdas Kazanavičius, Savivaldybės administracijos, Turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS KLAUSIMAMS KOMISIJA

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V35-493

Pirmininkė: Diana Brown, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Pirmininko pavaduotoja: Agnė Baranauskaitė, Savivaldybės administracijos, Ūkio skyriaus vedėja.

Sekretorė: Rasa Vilūnienė, Savivaldybės administracijos, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: Bronė Petrikienė, Savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja; Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja; Janina Sinkevičienė, Savivaldybės administracijos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MOBILIZACIJOS VALDYMO GRUPĖ

Grupė sudaryta 2023 m. rugsėjo  21 d. potvarkiu Nr. M3-192

Grupės koordinatorė: Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai ji negalės eiti pareigų, - Simonas Kazakevičius, Savivaldybės vicemeras.

Grupės koordinatoriaus pavaduotoja: Agnė Baranauskaitė, Savivaldybės administracijos,  Ūkio skyriaus vedėja.

Nariai: Aldona Lukšienė, Administracijos ūkio priežiūros skyriaus vedėja; Kęstutis Miciulevičius, Savivaldybės administracijos,  Dokumentų ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas; Saulius Žilevičius, Savivaldybės administracijos,  Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; Julija Ramanauskienė, Savivaldybės administracijos,  Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja; Eglė Sadauskaitė, Savivaldybės administracijos, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja; Ligita Baranauskienė, Savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus vedėja; Alvydas Varanis, Savivaldybės administracijos,  Viečiūnų seniūnijos seniūnas; Antanas Krancevičius, Savivaldybės administracijos,  Leipalingio seniūnijos seniūnas; Albinas Žaliaduonis, Savivaldybės administracijos patarėjas – parengties pareigūnas


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2022 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V35-1016

Pirmininkė: Vaiva Kirkauskienė, Savivaldybės administracijos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

Nariai: Irma Šikšnelienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė; Irena Stonkuvienė, Savivaldybės administracijos,  Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė; Algirdas Kazanavičius, Savivaldybės administracijos, Turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas; Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja.


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2022 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V35-1063

Pirmininkė: Ligita Baranauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Nariai: Jurgita Naruckienė, Savivaldybės administracijos, Švietimo skyriaus vedėja; Laimutė Bakšienė, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Druskininkų mieste patarėja; Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja; Jurgita Šimoniūtienė, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KOMISIJA

Komisija sudaryta 2023 spalio 13 d. įsakymu Nr. V35-699

Pirmininkas: Algirdas Kazanavičius, Savivaldybės administracijos Turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas, o jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų – Silvija Žibūda – Miškinė, Administracijos Turto ir žemės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Sekretorė: Skirmantė Česnauskienė, Administracijos Turto ir žemės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, o jos komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų – Inga Kelmelienė, Administracijos Turto ir žemės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: Ramūnas Augus, Administracijos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, o jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų - Vaiva Kirkauskienė, Administracijos, Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėja; Irena Stonkuvienė, Administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, o jos komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų – Ilona Aksentienė, Administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė.
 


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta 2024 m. kovo 5 d.. įsakymas Nr. V35-137

Pirmininkė: Inga Gudavičienė, Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sekretorė: Janina Sinkevičienė, Administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Narė Eglė Sadauskaitė, Administracijos Darbo tarybos atstovė, Administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja.


Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpų skyrimo Druskininkų savivaldybės gyventojams komisija

Komisija sudaryta 2023 m. gegužės 23 d. mero potvarkiu Nr. M3-48.

Pirmininkas - Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės vicemeras.

Pirmininko pavaduotojas: Diana Brown, Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus pavaduotoja;

Nariai: Ligita Baranauskienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Eglė Sadauskaitė, Administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja; Žaneta Jagelavičienė, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė.


KULTŪROS SRITIES PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJA

Komisija sudaryta 2024 vasario 7 d. Nr. M3-21

Pirmininkas: Simonas Kazakevičius –  Druskininkų savivaldybės vicemeras. 

Pavaduotojas:  Vaiva Žagunienė – Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja.

Sekretorė: Judita Bendaravičienė –  Savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę.

Nariai:  Gintaras Dumčius – Druskininkų miesto muziejaus direktorius; Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė – Druskininkų savivaldybės tarybos narė; Žaneta Krivonienė – Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė; Aušra Nedzinskienė – Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė; Raimonda Varaškaitė – Druskininkų kultūros centro direktorė; Danguolė Žėkienė – Druskininkų kultūros centro meno skyriaus vedėja.

[[#ex]]