Teisės aktų pažeidimai

[[#ex]]

Seimo kontrolierių pažymos


Valstybės kontrolierių sprendimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Druskininkų savivaldybės veiksmų.


Teismo sprendimai

Įsiteisėjusių teismų sprendimų Druskininkų savivaldybės atžvilgiu nėra.


Tarnybiniai nusižengimai

Druskininkų savivaldybėje šiurkščių tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

[[#ex]]