Kolegija

Kolegija yra Tarybos patariamasis organas, kolegijos funkcijos:

  • analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus Tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
  • svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
  • numato mero ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);
  • svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;
  • susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;
  • svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;
  • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;
  • teikia Tarybos sprendimų projektus.

[[#ex]]

Kolegijos sudėtis

Druskininkų savivaldybės kolegija sudaryta 2023 m. birželio 29 d.  Tarybos sprendimu Nr. T1-41

1. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras.

2. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės vicemeras.

3. Simonas Kazakevičius, Druskininkų savivaldybės vicemeras.

4. Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė.

5. Anatolijus Goborovas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

6. Česlovas Jezerskas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas.

7. Inga Salickienė, Druskininkų savivaldybės tarybos narė, Finansų komiteto pirmininkė.

8. Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės tarybos narė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

9. Algis Bolys, Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

10. Modestas Vitkauskas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Ūkio ir kurorto plėtros komiteto pirmininkas.

11. Donatas Mizaras, Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas.

12. Povilas Jagelavičius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos lyderis.


Kolegijos posėdžių darbotvarkės

[[#ex]]