Infrastruktūra

[[#ex]]

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. 30 d. nutarimas Nr. 1475 „Dėl kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“

Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos 2022 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo 


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Druskininkų savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T1-148 Dėl Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo

Druskininkų savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T1-94 „Dėl Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Druskininkų savivaldybės administracijai ir Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“

Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T1-29 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo“ pakeitimo“

Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T1-30 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama, ir Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T1-34 „Dėl Druskininkų savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Druskininkų savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo“

[[#ex]]