Šilumos ūkis

Šilumos tiekimo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Šią veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės bei kiti šilumos tiekimą reglamentuojantys teisiniai dokumentai. 

Druskininkų savivaldybėje centralizuota šiluma tiekiama apie 450 pastatų (įmonėms, įstaigoms, daugiabučiams bei individualiems gyvenamiesiems namams ir kt.). Centralizuotai tiekiamą šilumą vartoja apie 70 % savivaldybės gyventojų. Šiluma gaminama trejose katilinėse – Druskininkų, Viečiūnų ir Leipalingio. Pagrindinis šilumos gamybai naudojamas kuras yra biokuras. Pirminiams šilumos gamybos poreikiams padengti naudojamos gamtinės dujos, gaunamos atskiru vamzdžiu iš Baltarusijos Respublikos. Kaip rezervinis kuras saugomos skalūnų alyvos atsargos. 

Šilumos tiekėjas Druskininkų savivaldybėje yra UAB ,,Litesko“ filialas ,,Druskininkų šiluma“. Šilumos ūkis yra išnuomotas pagal 2003 m. spalio 16 d. sutartį Nr. 018/196 „Dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“ tarp Druskininkų savivaldybės ir UAB „Litesko“ bei turto nuomos sutartį Nr. 2003-10-16-019/41 tarp AB „Druskininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“. 

Savivaldybė įmonės veiklą kontroliuoja derindama investicijas į šilumos ūkį bei dalyvaudama šilumos kainos nustatyme. 

[[#ex]]

Biokuras

Druskininkų savivaldybėje apie 85 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, t. y. iš biokuro. Savivaldybės tarybai pritarus bei pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, finansuojant 50 proc. investicijų vertės, Druskininkų katilinėje 2013 metais įrengtas pirmasis, o 2015 metais antrasis biokuro katilai. Įrengti du biokuru kūrenami vandens šildymo katilai, kurių galingumas yra po 10 MW ir kurių kiekvienas turi 2,4 MW galios kondensacinį ekonomaizerį, nauji kaminai, kuro sandėliai, elektrostatiniai filtrai, kurie maksimaliai išvalo išmetamus dūmus nuo kietųjų dalelių arba suodžių, kas yra ypač svarbu Druskininkams kaip kurortiniam miestui, kuro tiekimo, kontrolės matavimo bei kitos reikalingos sistemos. Įrengus biokuro katilus gamtinių dujų suvartojimas sumažintas nuo 15 mln. m3 iki 1 mln. m3 per metus, o šilumos kaina sumažėjo apie 35 proc.

[[#ex]]