Socialinės paslaugos

[[#ex]]

VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA

Druskininkų savivaldybėje veikia 6 vaikų dienos centrai - vaikui ir jo šeimos nariams teikiamos įvairiapusės socialinės ir ugdymo paslaugos, padedama vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Visus centrus lanko ir vaikai su negalia.

Ratnyčios parapijos vaikų dienos centras „Džiugučiai“.

Daugiau informacijos

VšĮ „Druskonio vaikai“ 

Daugiau informacijos

VšĮ „Po vienu stogu“ vaikų dienos centras.

Daugiau informacijos

Leipalingio bendruomenės vaikų dienos centras.

Daugiau informacijos

Viečiūnų bendruomenės “Versmė” vaikų dienos centras.

Daugiau informacijos

„Padėkime vaikams“ vaikų dienos centras (įtraukusis).

Daugiau informacijos

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tel. +370 313 52 543, el.p. [email protected] Paslaugos nemokamos. Daugiau informacijos rasite čia


GLOBOS CENTRAS

Socialinių paslaugų centro Globos centras teikia ir organizuoja pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas – psichosocialinę, konsultacinę bei kitą pagalbą, vykdo būsimų globėjų ar įtėvių paiešką bei mokymus, ieško globėjų vaikams.

Daugiau informacijos

Kur kreiptis? Į Globos centrą, tel. +370 659 83 969, el.p. [email protected]


KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMOMS

Asociacijos Šeimos paramos centro Bendruomeniniai šeimos namai sunkumų turinčioms šeimoms organizuoja ir teikia kompleksines paslaugas: psichologo konsultacijas, šeimos mediaciją, tėvystės įgūdžių mokymus, socialinių įgūdžių grupes paaugliams, savitarpio pagalbos grupes, konsultacijas šeimoms namuose, pavėžėjimą, paslaugų gavėjams iki paslaugos vietos, vaikų priežiūrą paslaugų tėvams teikimo metu".

Daugiau informacijos

Kur kreiptis? Į Bendruomeninius šeimos namus, tel. +370 611 32 859, el.p. [email protected]. Paslaugos nemokamos.


ASMENINIO ASISTENTO PAGALBA

Vaikams su negalia asmeninis asistentas gali teikti asmeninę pagalbą (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Daugiau informacijos: 

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tel. +370 313 52 543, el.p. [email protected] Paslaugos mokamos.


SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA ir REABILITACIJA NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRUOSE

Vaikai su negalia gali lankyti neįgaliųjų dienos centrus:

Socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centras

Daugiau informacijos

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tel. +370 313 52 543, el.p. [email protected] Paslaugos iš dalies mokamos.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų Viltis“ dienos centras

Daugiau informacijos

Kur kreiptis? Į Bendriją, tel. +370 313 51 844, el.p. [email protected] Paslaugos nemokamos.


PASLAUGA „VAIKAS+“

Administracinė kompleksinė paslauga „Vaikas+“ – tai su svarbiausiais vaiko gyvenimo įvykiais susijęs Druskininkų savivaldybės administracijos 20 - ties paslaugų paketas. Paslaugos esmė – tėvai vienoje patogioje vietoje gali gauti visas su vaiku susijusias administracines paslaugas (vaiko gimimo registravimas, išmokos, pirmojo gydytojo pasirinkimas, registracija į darželį ir kt.) ir kreiptis ne į keletą, bet -  į vieną specialistą.

Daugiau informacijos

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tel. +370 686 07 735, el.p. [email protected]


PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras nuo 2023 metų pradėjo teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliams. Ši paslauga pradėta teikti užtikrinant jaunuolio prisitaikymą prie socialinės aplinkos, ugdant jo gebėjimus spręsti kylančias socialines bei kitas problemas, siekiant palengvinti jaunuolio socialinę integraciją bendruomenėje.

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjai gali būti:

  • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje;
  • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.);
  • vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
  • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Daugiau informacijos

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tel. +370 313 59 055, el.p. [email protected] Paslaugos nemokamos. 

[[#ex]]