Draudimas rūkyti daugiabučiuose

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo draudimą rūkyti daugiabučių balkonuose reglamentuojančios Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisos, draudžiančios rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo gyventojas gali pateikti Savivaldybės administracijai el.paštu [email protected].  

Prieštaravimas turi būti pasirašytas, jame nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, daugiabučio namo administratorius turės įrengti apie draudimą rūkyti pranešančius patvirtintos formos informacinius ženklus.

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Daugiabučio namo gyventojo prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, baigia galioti šiais atvejais:

daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą;
daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;
praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

[[#ex]]

DAUGIABUČIŲ NAMŲ, KURIŲ BALKONUOSE, TERASOSE, LODŽIJOSE,  NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, DRAUDŽIAMA RŪKYTI, SĄRAŠAS

Daugiabučio namo adresas

Administracijos direktoriaus įsakymas dėl draudimo rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams

Rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams draudimo įsigaliojimo data

Gardino g. 36, Druskininkai

Nr. V35-33

2021-02-15

Liškiavos g. 4, Druskininkai

Nr. V35-27

2021-02-11

Liškiavos g. 12, Druskininkai

Nr. V35-23

2021-02-10

Veisiejų g. 30, Druskininkai 

Nr. V35-48

2021-02-18

Liepų g. 2A , Druskininkai 

Nr. V35-49

2021-02-18

Merkinės g. 2, Druskininkai 

Nr. V35-58

2021-02-18

Veisiejų g. 45, Druskininkai 

Nr. V35-59

2021-02-22

Ateities g. 8, Druskininkai 

Nr. V35-184

2021-03-29

Veisiejų g. 43, Druskininkai 

Nr. V35-210

2021-04-01

Vilniaus al. 4, Druskininkai 

Nr. V35-378

2021-05-20

Veisiejų g. 18, Druskininkai 

Nr. V35-608    

2021-07-13

Liškiavos g. 25, Druskininkai   

Nr. V35-712 2021-08-05

 Ateities g. 9, Druskininkai 

Nr. V35-736 2021-08-11

Ateities g. 12, Druskininkai 

Nr. V35-829 2021-09-09

 Liškiavos g. 33A, Druskininkai 

Nr. V35-855 2021-09-20

 Veisiejų g. 37., Druskininkai 

Nr. V35-24 2022-02-03

 Veisiejų g.5, Druskininkai

Nr. V35-579 2022-07-13

 Gardino g. 56 A, Druskininkai

Nr. V35-588 2022-07-18

 T. Kosciuškos g. 15, Druskininkai 

Nr. V35-756 2022-09-12 

 Neravų g. 39A, Druskininkai

Nr. V35-760 2022-09-12

 Sveikatos g. 32, Druskininkai 

Nr. V35-773 2022-09-14

 Gardino g. 56 G, Druskininkai

Nr. V35-1031 2022-12-05

 Veisiejų g. 7, Drusininkai 

Nr. V35-1028 2022-12-05

 Liškiavos g. 29, Druskininkai 

Nr. V35-13 2023-01-30

 Veisiejų g. 12, Druskininkai 

Nr. V35-447 2023-06-22

Veisiejų g. 9, Druskininkai 

Nr. V35-475 2023-07-10

 Druskininkų g. 26, Druskininkai 

Nr. M3-129 2023-08-16

Šv. Jokūbo G. 15, Druskininkai

Nr. V35-614 2023-08-31

Druskininkų g. 8, Druskininkai

Nr. V35-807  

[[#ex]]