2023-05-17 Atnaujinimo data: 2023-05-18
Spausdinti/Atsisiųsti

Darni ir harmoninga savivaldybės plėtra

  1. Moderni, ekologiška ir tvari viešoji infrastruktūra Bus plėtojama darni ir tvari susisiekimo sistema bei skatinamas darnus judumas savivaldybėje. Siekiant pagerinti susisiekimą su Druskininkais, bus plėtojama oro, vandens, geležinkelio ir sausumos kelių susisiekimo infrastruktūra. Bus mažinamas energijos suvartojimas ir didinamas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas plėtojant ir modernizuojant šilumos ūkį, didinant energetinį efektyvumą savivaldybės viešosios paskirties pastatuose, modernizuojant viešųjų erdvių apšvietimo sistemas bei skatinant daugiabučių namų modernizavimą ir jų aplinkos atnaujinimą. Tausojančios aplinkosaugos sistemos plėtrai ir žiedinės ekonomikos skatinimui bus tobulinama ir vystoma tvari ir inovatyvi atliekų tvarkymo infrastruktūra, skatinamas ekologinis sąmoningumas ir tvarus vartojimas, gerinama vandens telkinių ekologinė būklė, modernizuojama inžinerinių tinklų infrastruktūra bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos, taip pat tęsiama aplinkos išteklių priežiūra ir puoselėjimas bei vykdoma tvari ir subalansuota teritorinė plėtra.
  2. Pažangus viešasis valdymas ir iniciatyvi bendruomenė Bus tobulinamas viešasis valdymas ir didinamas bendruomenės pilietiškumas gerinant viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, efektyvinant savivaldybės valdymą ir didinant visuomenės įtraukimą į savivaldybės veiklą ir sprendimų priėmimą. Taip pat bus skatinamas bendruomeniškumas, savanorystė ir lygios galimybės.