2023-04-26 Atnaujinimo data: 2023-08-21
Spausdinti/Atsisiųsti

Garbės piliečiai

Antanas Dambrauskas

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už antikinės kalbos, lietuvių kultūros ir literatūros puoselėjimą, dalyvavimą pedagoginiame darbe bei nuopelnus Lietuvos Respublikos ir Druskininkų kultūriniam gyvenimui.

Tarybos 1994-09-10 sprendimu Nr. 222

Elena Kvaraciejienė

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už gerą ir nuoširdų darbą, už nuopelnus puoselėjant Dzūkijos krašto tradicijas ir papročius, etninės kultūros propagavimą.

Tarybos 1995-03-15 sprendimu Nr. 245

Elena Kriaučiūnaitė

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už kruopštų darbą ir organizuotumą puoselėjant kurortą bei aktyvų dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime.

Tarybos 1995-03-15 sprendimu Nr. 245

Vytautas Kazimieras Jonynas

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už pasaulinio lygio meno ir pedagoginių idėjų skleidimą, nuopelnus Lietuvos ir Druskininkų kultūrai.

Tarybos 1997-03-19 sprendimu Nr. 142

Petras Viščinis

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį visuomeninį darbą Lietuvos laisvės labui bei už ištikimybę Druskininkams.

Tarybos 1998-10-29 sprendimu Nr. 240

Konstantinas Gajauskas

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už kilnius dvasininko darbus, Druskininkų bažnyčios atnaujinimą, turtinimą, puošimą bei lietuviškos kultūros puoselėjimą.

Tarybos 2000-12-08 sprendimu Nr. 230

Adelbertas Nedzelskis

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus saugant, tiriant ir populiarinant M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą bei lietuviškosios kultūros puoselėjimą.

Tarybos 2003-09-19 sprendimu Nr. T1-187

Justinas Karosas

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už nuoširdžias pastangas ir aktyvią poziciją atstovaujant Druskininkų savivaldybės organizacijų, įmonių, bendruomenių interesams Lietuvos ir užsienio šalyse, už nuolatinį rūpestį ir pagalbą gyventojams sprendžiant jų asmenines problemas.

Tarybos 2004-05-24 sprendimu Nr. T1-449

Algirdas Valavičius

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už iniciatyvų ir intensyvų visuomeninį ir mokslinį darbą miškininkystės srityje, už agrotechninius išradimus, už „Girios aido“, kaip miškininkystės ir gamtosaugos sklaidos centro, įkūrimą ir ilgametį vadovavimą jam.

Tarybos 2004-05-24 sprendimu Nr. T1-449

Bronislovas Lubys

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus puoselėjant kurortą, už aktyvų dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime ir kultūros propagavimą.

Tarybos 2009-04-28 sprendimu Nr. T1-99

Antanas Česnulis

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį lietuvių liaudies meno puoselėjimą, Skulptūrų ir poilsio parko įkūrimą bei Druskininkų kurorto garsinimą.

Tarybos 2014-05-28 sprendimu Nr. T1-107

Violeta Kaubrienė

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už tradicinio sanatorinio gydymo puoselėjimą ir naujų sveikatinimo paslaugų plėtrą, aktyvų dalyvavimą kurorto kultūriniame gyvenime bei ilgametį kultūros mecenavimą.

Tarybos 2014-05-28 sprendimu Nr. T1-107

Viliumas Malinauskas

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už sveikatos, kultūros, sporto sričių mecenavimą,  sovietinių skulptūrų muziejaus „Grūto parkas“ įkūrimą ir  Druskininkų kurorto garsinimą.

Tarybos 2014-05-28 sprendimu Nr. T1-107

Alfonsas Šuliauskas

Druskininkų garbės piliečio vardas po mirties suteiktas už ypatingus nuopelnus ir indėlį į Druskininkų kultūros, švietimo sritis, ilgametę įvairiapusę meninę, švietėjišką ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. T1-11

Mikas Suraučius

Druskininkų garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį, rezultatyvų ir prasmingą darbą, reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno srityje, puoselėjant ir skleidžiant profesionalųjį bei mėgėjų meną, ugdant Druskininkų bendruomenės tradicijas, plėtojant edukacinę veiklą, kuriant menines programas, rengiant, įgyvendinant naujus kultūros projektus, dalyvaujant ir reprezentuojant Druskininkų savivaldybę respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, organizuojant kultūros renginius druskininkiečiams bei kurorto svečiams.

Tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. T1-137