Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, tvirtina Druskininkų savivaldybės taryba.

Specialiosios programos tikslas – finansuoti aplinkos apsaugos priemones, vykdomas siekiant sukurti ir išsaugoti subalansuotą ir sveiką aplinką Druskininkų savivaldybėje.

Specialiosios programos uždaviniai – planuoti aplinkos apsaugos priemones, kompensuoti aplinkai daromą žalą, pašalinti aplinkos teršimo šaltinius, formuoti savivaldybės gamtinį kraštovaizdį, pritaikant visuomenės poreikiams, saugoti ir tirti gamtos išteklius, skatinti sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje ir atsakomybę už aplinkos kokybę.

[[#ex]]

2023 m. informacija

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO


2022 m. informacija

„DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

[[#ex]]

Atsakingas specialistas
Sonata Kavoliūnienė