Specialusis planavimas

[[#ex]]

PRADEDAMI RENGTI SPECIALIEJI PLANAI

 


RENGIAMI SPECIALIEJI PLANAI

Kultūros paveldo vietovės - Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30185) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas

Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento projekto "Rail Baltica" geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena - Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projekto viešinimą

Informacija apie parengtus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUO PARENGIAMOJO ETAPO PRADEDAMĄ RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS - DRUSKININKŲ MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 30185) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO – VIETOVĖS IR JOS APSAUGOS ZONOS TVARKYMO PLANAS

Rengimo pradžios data: 2016-05-05
Vadovaujantis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos raštu  2021-09-22, Nr. 2D-15872, bei Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo 8 straipsnio išlyga, kai sąlygų galiojimo terminas baigėsi planavimo proceso rengimo etape, planavimo organizatorius turi teisę pradėti teritorijų planavimo procesą teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Šis planavimo procesas pradedamas rengti nuo parengiamojo etapo, tuo pačiu planavimo pradžios sprendimu.
Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. [email protected];
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius,  Birutės g. 3a, LT-62151, Alytus, tel. (8 315) 25954, el. p. [email protected];
TPD rūšis: specialusis;
Būsena: rengiamas;
Registracijos TPD registre NR.: Buvęs numeris: S-VT-15-16-192;
Parengiamojo etapo dokumentai:
Sprendimai pradėti rengti Kultūros paveldo vietovės - Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30185) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą:
1)      Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.ĮV-269 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“.
2)      Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. Į-157 “Dėl kultūros paveldo vietovės – Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30185) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“.
3)      Patikslinta Planavimo darbų programa, 2022-02-04, Nr.2AM-108-(9.37-2AM).
4)      Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštas  2021-09-22, Nr. 2D-15872.
Pasiūlymai dėl rengiamo specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo raštu ir el. paštu  teikiami planavimo organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. [email protected]  arba planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritoriniam skyriui,  Birutės g. 3a, LT-62151, Alytus, tel. (8 315) 25954, el. p. [email protected] 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos. Daugiau informacijos galima gauti tel. (8 5) 272 41 02, el. p. [email protected]

[[#ex]]