Kultūros paveldas

Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar vietovės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso. Nekilnojamasis kultūros paveldas skirstomas pagal sandarą ir pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį. Savivaldybės atlieka Vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų nustatytas (priskirtas) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.

Norint atlikti kilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei teritorijų paiešką, pasirenkame aukščiau pateiktos nuorodos pagrindiniame puslapyje laukelį Kultūros vertybių registras, nurodome kultūros vertybių rūšį: Kilnojamųjų kultūros vertybių paieška ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių paieška bei pasirinkę žemėlapyje ar įvedę detalioje paieškoje savivaldybę, paieškos rezultate pateikiamas sąrašas kultūros vertybių.

Kultūros paveldas

Atsakingas specialistas
Susiję dokumentai