Tarybos komitetai

Data

Komiteto pavadinimas

Darbotvarkės

Vaizdo įrašas

2024-06-19 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros bei Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto jungtinis komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2024-05-22 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros bei Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto jungtinis komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2024-04-23

Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros bei Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto jungtinis komitetų posėdis

Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2024-04-18 Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2024-03-12

Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros bei Sveikatos apsaugos ir socialinių 

reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto jungtinis komitetų posėdis

Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2024-02-21

Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros bei Sveikatos apsaugos ir socialinių 

reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto jungtinis komitetų posėdis

Darbotvakė Vaizdo įrašas
2024-01-23

Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros bei Sveikatos apsaugos ir socialinių

reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis

Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2024-01-18 Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-12-21

Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros bei Sveikatos apsaugos ir Socialinių

reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis

Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-12-21 Druskininkų savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-11-20 Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-11-20 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, ūkio ir kurorto plėtros komiteto posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-10-30 Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-10-24 Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-10-24 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-09-22 Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-09-22 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-09-14 Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-08-16 Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-08-16 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-06-22 Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-06-22 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-05-15 Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas
2023-05-15 Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų posėdis Darbotvarkė Vaizdo įrašas

[[#ex]]

2023 m. spalio 24 d. nepriimtas nusišalinimas

Vykdydamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įtvirtintą prievolę bei vengdamas interesų konflikto, tarybos narys Modestas Vitkauskas, nusišalino nuo 2023 m. spalio 24 d. Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros, komitetų posėdžių darbotvarkės inicijavimo bei sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo.
Komiteto narių dauguma nepriėmė pateikto nusišalinimo, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti. Įpareigojo Modestą Vitkauską inicijuoti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų darbotvarkę.


2023 m. birželio 22 d. nepriimtas nusišalinimas

Vykdydamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įtvirtintą prievolę bei vengdamas interesų konflikto, tarybos narys Modestas Vitkauskas, nusišalino nuo 2023 m. birželio 22 d. Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros, komitetų posėdžių darbotvarkės inicijavimo bei sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo.
Komiteto narių dauguma nepriėmė pateikto nusišalinimo, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti. Įpareigojo Modestą Vitkauską inicijuoti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų darbotvarkę.


2024 m. balandžio 17 d. nepriimtas nusišalinimas

Vykdydamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įtvirtintą prievolę bei vengdamas interesų konflikto, tarybos narys Modestas Vitkauskas, nusišalino nuo 2024 m. balandžio 23 d. Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžių darbotvarkės inicijavimo bei sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo.
Komiteto narių dauguma nepriėmė pateikto nusišalinimo, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti. Įpareigojo Modestą Vitkauską inicijuoti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų darbotvarkę.

[[#ex]]