Švietimas

[[#ex]]

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Druskininkų savivaldybėje ikimokyklinį ugdymą teikia 4 ugdymo įstaigos:  

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“.

Daugiau informacijos: 

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“.

Daugiau informacijos: 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius “Linelis”.

Daugiau informacijos:

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius “Liepaitė”.

Daugiau informacijos: 

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, tel. +370 313 52 401, el. p. [email protected] Paslaugos nemokamos.


NEFORMALUSIS UGDYMAS

Druskininkų savivaldybės vaikams (mokiniams) sudarytos puikios neformaliojo ugdymo galimybės,-veikia:

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla.

Daugiau informacijos:

Kur kreiptis? Į Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklą, tel. +370 313 53 313, el. p.  [email protected] Paslaugos mokamos.

Druskininkų sporto centras.

Daugiau informacijos:  

Kur kreiptis? Į Druskininkų sporto centrą, tel. +370 313 59 256, el. p. [email protected]. Paslaugos  mokamos.

Įvairių sričių neformaliojo vaikų švietimo būreliai (NVŠ), kuriuose vaikai gali lavinti meninius, sportinius STEAM ir kitus gebėjimus.

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrių tel. +370 610 31 473, el. p. [email protected] Paslaugos mokamos. Savivaldybė remia 15-20 Eur 1 vaikui. 

vasaros laikotarpiu platus stovyklų pasirinkimas: druskininkiečiams ir miesto svečiams.

Daugiau informacijos: 

Kur kreiptis? Į Druskininkų jaunimo užimtumo centrą (JUC) tel. +370 313 53 056, el. p.  [email protected] Paslaugos mokamos. Savivaldybė remia 100 Eur 1 vaikui.


POPAMOKINĖS VEIKLOS UŽSIĖMIMAI

Visose Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose yra galimybė pasirinkti ir dalyvauti popamokinės veiklos užsiėmimuose.

Kur kreiptis? Į bendrojo ugdymo mokyklas:

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, tel. +370 313 52 941, el. p. [email protected]

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, tel. +370 313 45 703, el.p. [email protected]

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija mokykla, tel. +370 313 43 373, el.p. [email protected]

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija mokykla, tel. +370 313 47 979, el.p. [email protected]

Druskininkų „Ryto“ gimnazija, tel. +370 313 45 462, el.p. [email protected]

Paslaugos nemokamos.


KONSULTACINĖ IR METODINĖ PAGALBA

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą tėvams, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų (mokinių) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, taip pat atlieka vaiko (mokinio) galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, SUP bei brandumo priešmokykliniam ugdymui įvertinimą, nustato SUP lygį, prireikus – skiria specialųjį ugdymą bei švietimo pagalbą, siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus. 

Daugiau informacijos: 

Kur kreiptis? Į Druskininkų švietimo centrą, tel. +370 313 51 455, el. p. [email protected] . Paslaugos nemokamos.


„ŽALIASIS KORIDORIUS“

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP)  projektą „Žaliasis koridorius“, skirtą 14-29 metų asmenims. Projekto metu teikiamos nemokamos, nediskriminuojančios, konfidencialios konsultacijos su sveikatos priežiūros specialistais bendrosios, reprodukcinės, psichinės sveikatos, sveikos gyvensenos įpročių ugdymo, lytinio brendimo, lytiškai plintančių infekcijų ir kitomis temomis. Žaliasis koridorius - tai palengvinimas jaunimui, galimybė su tam tikru reikiamos srities specialistu pasikalbėti artimiausiu metu, o apsilankymas konfidencialus.

Daugiau informacijos:  

Kur kreiptis? Į Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, tel. +370 645 59 499, el. p. [email protected] . Paslaugos nemokamos.


JAUNIMO ERVĖ

Druskininkų jaunimo užimtumo centre veikia jaunimo laisvalaikio erdvė, kurioje jaunuoliai gali leisti laiką tarp kitų jaunų žmonių. Erdvės tikslas – padėti Druskininkų savivaldybėje gyvenantiems jaunuoliams realizuoti savo tikslus, pakviesti juos kokybiškai leisti laisvalaikį bei skatinti jų atsakomybę, aktyvumą, socialumą.

Daugiau informacijos:  

Kur kreiptis? Į Druskininkų jaunimo užimtumo centrą, tel. +370 313 53 056, el. p. [email protected] Paslaugos nemokamos.   


DARBAS JAUNIMUI

Druskininkų jaunimo užimtumo centras vykdo Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programą, kurios tikslas - jaunimo (14-29 metų) profesinis orientavimas bei verslumo skatinimas.

Daugiau informacijos:    

Kur kreiptis? Į Druskininkų jaunimo užimtumo centrą, tel. +370 313 53 056, el. p. [email protected]

[[#ex]]