2024-07-10

Vicemeras L. Urmanavičius: socialinės paslaugos taps dar kokybiškesnės ir labiau pasiekiamos

first image

Nuo liepos pradžios įsigaliojo Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, kurių tikslas – užtikrinti kokybiškesnes ir labiau prieinamas socialines paslaugas žmonėms su negalia ir jų artimiesiems, šeimoms, vyresnio amžiaus žmonėms. Šie pokyčiai aktualūs ir Druskininkų savivaldybės gyventojams.

Plečiamas socialinių paslaugų teikėjų ratas

Nuo šiol visoje šalyje socialines paslaugas galės teikti ne tik juridiniai (socialinių paslaugų įstaigos), bet ir fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad socialinių paslaugų sektorius tampa atviras, – fiziniai asmenys, kurie šiuo metu veikia šešėlyje, paslaugas galės teikti legaliai, savo teikiamas paslaugas akreditavę savivaldybėse ir  įsigiję verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Fiziniai asmenys galės teikti 2 socialines paslaugas: pagalbos į namus ir laikino atokvėpio asmens namuose paslaugas. Jie negalės teikti paslaugų savo artimiems giminaičiams ar šeimos nariams.

Laikino atokvėpio paslauga

Siekiant asmeniui ar šeimai, prižiūrintiems žmogų su negalia, suteikti galimybę pailsėti, laikinas atokvėpis įtvirtinamas kaip atskira specialioji paslauga, kuri bus finansuojama ne tik iš savivaldybių, bet ir iš valstybės biudžeto lėšų. Kaip jau minėta, ją galės teikti ne tik socialinių paslaugų įstaigos, bet ir fiziniai asmenys. Dėl to gerės laikino atokvėpio paslaugų prieinamumas žmones su negalia prižiūrintiems artimiesiems.

Laikino atokvėpio paslauga galės pasinaudoti tie asmenys, kurie prižiūri žmones, kuriems nustatyti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialieji nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikiai).

Reikalingas nuolatinis globotojas

Siekiama, kad kuo daugiau vaikų, likusių be tėvų globos, augtų šeimose. Tuo tikslu Lietuvos globos sistemoje pradeda veikti nuolatinio globotojo institutas. Tai reiškia, kad globos centruose šalia budinčių globotojų atsiranda naujos globėjų pareigybės – nuolatiniai globotojai.

Nuolatinis globotojas prižiūrės vaikus, kurių situacijos ypatingai sudėtingos, tai yra, kurie susiduria su įvairiais iššūkiais (turi nesėkmingos laikinosios priežiūros, globos ar įvaikinimo patirtį, yra vyresni nei 10 metų amžiaus, turi sunkiai išgydomus ar nepagydomus raidos ar psichikos sutrikimus, negalią, piktnaudžiauja psichotropinėmis medžiagomis arba turi priklausomybių ir pan.) ir dėl to dažnai lieka gyventi bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Norintys tapti nuolatiniais globotojais privalės turėti bent vienerių metų vaikų globos patirtį bei su norimu prižiūrėti vaiku turės būti nesusiję giminystės ryšiais. Įstatyme numatyta, kad nuolatiniams globotojams bus mokamas ne mažesnis kaip 2 minimalių mėnesinių algų dydžio atlygis kas mėnesį.

Socialinių paslaugų centro Globos centro kontaktai:

Erika Sakalauskienė Tel.: +370 659 83 969, el. p.: [email protected]

Eglė Vasiliauskienė Tel.: +370 699 95 564, el. p.: [email protected]

Linas Urmanavičius

Druskininkų savivaldybės vicemeras, kuruojantis socialinę sritį  

Šiandien Druskininkų savivaldybėje turime daugiau kaip 30 įvairių pagalbos formų gyventojams: socialines paslaugas,  kompleksines paslaugas šeimoms, asmeninę pagalbą neįgaliesiems, pagalbos pinigus, pagalbą turintiems priklausomybes, smurtą patiriantiems asmenims ir kitiems kam pagalba reikalinga vienu ar kitu sudėtingesniu gyvenimo laikotarpiu. Vien praėjusiais metais įvairi pagalba suteikta daugiau kaip 6 tūkst. savivaldybės gyventojų. Paslaugas ir pagalbą teikė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras ir 44 organizacijos ir įstaigos visoje šalyje. Tai rodo aukštą socialinių paslaugų išvystymą ir prieinamumą mūsų savivaldybės gyventojams.

Nuo liepos 1 dienos įsigaliojusius pokyčius priimame pirmiausia vertindami per bendruomenės prizmę: kokią realią naudą tai suteiks žmonėms.

Mums ypač svarbu kokybiškai pasiruošti, surasti specialistus, paslaugų teikėjus, globėjus, kurie mokėtų ir galėtų teikti kokybiškas paslaugas.

Šiuo metu turime du budinčius globotojus, tačiau poreikis dar vienam nuolatiniam globotojui tikrai yra. Dažnai susiduriame su situacijomis, kai vaikai lieka be tėvų globos. Jei nėra kitų galinčių prižiūrėti vaiką artimųjų, vaikai apgyvendinami pas budinčius globotojus. Tačiau jei vaikas yra paauglys su tam amžiui būdingais iššūkiais arba vaikas turi negalią ar sveikatos sutrikimų, reikalinga intensyvesnė specialisto globa ir priežiūra. Todėl, turėdami nuolatinį globotoją, išvengtume pačių sudėtingiausių globos situacijų, tai yra, likusio be tėvų globos vaiko atidavimo į globos namus. Susidomėjusius šia pareigybe, kviečiu kreiptis į Socialinių paslaugų centro Globos centrą.

Susijusios naujienos