Taryba

Taryba - tai atstovaujamoji savivaldybės institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę valstybės teritorijos administraciniame vienete – savivaldybėje ir turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Taryba susideda iš 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – tarybos narių