Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymo programos priemonė „Kaimo bendruomenių rėmimas“

Kaimo bendruomenių narių dėmesiui!

Druskininkų savivaldybės taryba 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-18 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ ir 2021 m. vasario 276 d. sprendimu Nr. T1-19 „Dėl 2021 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ patvirtino Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymo programos priemonę „Kaimo bendruomenių rėmimas“.

Priemonės tikslas – aktyvinti kaimo bendruomenes bei skatinti integravimąsi į kurorto veiklą.

Atsakingas specialistas