Viso įrašų: 39
2024-07-02
Norintieji gauti dotacijas invazinėms rūšims naikinti jau gali pradėti paruošiamuosius darbus, kviečiame atsakyti į klausimus

Aplinkos ministerija ruošiasi įgyvendinti jungtinį projektą „Invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė“, kuris leis efektyviau kovoti su invazinėmis augalų ir gyvūnų rūšimis, keliančiomis grėsmę Lietuvos vietinei biologinei įvairovei. Bendra investicijų suma siekia 6 mln. eurų, kurie skirti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Bus galima gauti dotacijas naikinti šioms invazinėms rūšims: bitinei sprigei (Impatiens glandulifera), Sosnovskio barščiui (Heracleum sosnowskyi), Mantegacio barščiui (Heracleum mantegazzianum), didžiajai rykštenei (Solidago gigantea), kanadinei rykštenei (Solidago canadensis), ispaniniam arionui (Arion vulgaris).

Parama galės pasinaudoti savivaldybės, fiziniai ir juridiniai asmenys. Projekto veiklos bus vykdomos visoje Lietuvos teritorijoje tiek valstybiniuose, tiek privačiuose žemės sklypuose.

Pareiškėjų išlaidos bus kompensuojamos pagal Europos socialinio fondo agentūros patvirtintus fiksuotus įkainius. Pagrindinis projekto vykdytojas – Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).  Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2025-2029 m.

Norėdami gauti paramą, pareiškėjai, vadovaudamiesi Invazinių rūšių kontrolės ir valdymo tvarkos aprašu, turės parengti invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planus ir juos įgyvendinti.

Kvietimus teikti paraiškas APVA skelbs kitais metais, tačiau paruošiamuosius darbus Aplinkos ministerija ragina pradėti jau šiemet, šiltuoju metu laiku, kad būtų galima nustatyti invazinių rūšių paplitimo vietas ir parengti reikiamus dokumentus.

Birželio 10 d. Aplinkos ministerija organizavo  nuotolinę konsultaciją suinteresuotiems asmenims dėl jungtinio projekto „Invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė“ įgyvendinimo. Konsultacijos pranešimus rasite čia.

Siekiant įvertinti fizinių ir juridinių asmenų pasirengimą ir planus dėl numatomų naikinti invazinių rūšių bei išsiaiškinti poreikius ir iššūkius, susijusius su invazinių rūšių naikinimu, prašome iki  liepos 12 d. užpildyti klausimyną.

Daugiau informacijos apie invazines rūšis, susijusį teisinį reguliavimą ir jų paplitimą galite rasti Biologinės įvairovės informacinės platformos Invazinių rūšių informacinėje sistemoje (INVA).

Nuorodą į praėjusiais metais vykusią konferenciją apie Sosnovskio barščio naikinimą galima rasti čia.  Su invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planais galima susipažinti čia.

Projektas „Invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė“ yra viena iš pažangos priemonės „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklų

2024-06-19
Aktuali informacija Druskininkų savivaldybės bitininkams

Druskininkų savivaldybė informuoja bitininkus, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-445 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės (toliau – Taisyklės). Atkreipiame bitininkų dėmesį, kad 2024 m. parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

1. Nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet nuo rugsėjo 1 d., prieš teikdami paramos paraišką. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.

2. Yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai.

3. Turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

4. Turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

1 2 3 4 Pirmyn