Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai nustatyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu T1-28

Druskininkų savivaldybės taryba yra nustačiusi šias vietinės rinkliavos lengvatas:

Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-36 patvirtintas piniginės socialinės paramos Druskininkų savivaldybėje teikimo tvarkos aprašas.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tikslinimas ir  lengvatos (Prašymo formos):

Naudojantiems el. aptarnavimo savitarnos svetainę – nuolaidos

Siekiant taupyti rinkliavos administravimo lėšas, visi rinkliavos mokėtojai skatinami naudotis el. aptarnavimo savitarnos svetaine (nuoroda internete https://www.aratc.lt/teises-aktai-dokumentai-vietine-rinkliava/). Asmenims, minėtoje  svetainėje užsisakiusiems gauti mokėjimo pranešimus elektroniniu būdu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumokėjusiems iki liepos 1 d., kitų metų rinkliava bus sumažinta 3 procentais.

Elektroniniai mokėjimo pranešimai: taupiau ir patogiau Užsisakyti elektroninį mokėjimo pranešimą galima bet kuriuo metu ir vos keliais klavišų paspaudimais! Išsamiai – instrukcijoje.

Labai svarbu nepamiršti paskutinio veiksmo - pažymėti poziciją Popierinių mokėjimo pranešimų paštu nesiųsti ir, žinoma, viską išsaugoti.

Užsisakyti elektroninį pranešimą verta dėl kelių priežasčių:

  • elektroniniai pranešimai siunčiami anksčiau nei popieriniai;
  • elektroninio pranešimo nepamesite;
  • jis visada pasiekia adresatą ir negrąžinamas siuntėjui dėl netvarkingos ar nerakinamos pašto dėžutės;
  • užsisakius elektroninį pranešimą ir sumokėjus rinkliavą už visus metus iš karto, taikoma savivaldybės nustatyta lengvata;
  • taupomos savivaldybės biudžeto ir visų rinkliavos mokėtojų lėšos bei gamtos ir energetiniai ištekliai.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą delspinigių skaičiavimo tvarka nustatyta Nuostatuose.

Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-36 patvirtintas piniginės socialinės paramos Druskininkų savivaldybėje teikimo tvarkos aprašas.

Siunčiami mokėjimo pranešimai: pasitikrinkite elektroninius paštus ir laiškų dėžutes

Druskininkų savivaldybės gyventojams ir nekilnojamojo turto savininkams jau siunčiami vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai. Pirmieji juos gauna užsisakiusieji pranešimus elektroniniu paštu.

Elektroninius pranešimus Druskininkų savivaldybėje yra užsisakę daugiau kaip 2 tūkst. 600 gyventojų. Tai – penkiais šimtais daugiau nei praėjusiais metais. Iš viso Druskininkų savivaldybėje yra 11 tūkst. 951 rinkliavos mokėtojas.

Užsisakyti elektroninį pranešimą galima bet kuriuo metu, prisijungus prie Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vietinės rinkliavos savitarnos https://www.aratc.lt/vietine-rinkliava/e-paslaugos-e-vietine-rinkliava/.

Gyventojams, užsisakiusiems elektroninį pranešimą, atsisakius paštu siunčiamo spausdinto pranešimo ir iš karto sumokėjus visą, metinę, pranešime nurodytą sumą iki liepos 1 d., taikoma 3 proc. nuolaida. Ji apskaičiuojama formuojant kitų metų mokėjimo pranešimą. Pabrėžtina, kad nuolaida taikoma, įvykdžius visas aukščiau paminėtas sąlygas.

Negavus pranešimo ar dėl kitų priežasčių neapmokėjus jo iki nurodytos datos, nuolaida neskaičiuojama, o mokėjimo pranešimo negavimas neatleidžia nuo rinkliavos mokėjimo.

Todėl užsisakant elektroninį mokėjimo pranešimą, svarbu nurodyti tikslų ir naudojamą elektroninio pašto adresą. Rekomenduojama nurodyti asmeninį, o ne darbinį elektroninį paštą, nes pakeitus darbą, elektroninio pašto adresas būna panaikinamas, o juo išsiųsti laiškai grįžta atgal.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kasmet sulaukia laiškų, grįžtančių iš elektroninio pašto dėžučių „Zebra“, „Infoseka“, „aktv“ ir kt., kurios yra nebenaudojamos.

Taip pat kasmet grąžinama nemaža dalis paštu išsiųstų spausdintų mokėjimo pranešimų su žyma, kad nerastas adresatas arba netvarkinga pašto dėžutė.

Todėl primygtinai prašome pasitikrinti savo elektroninį paštą ar pašto dėžutę. Jeigu artimiausiu metu negausite mokėjimo pranešimo, kreipkitės į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą el. paštu  [email protected], kad mokėjimo pranešimas jus pasiektų laiku ir nesikauptų skola.

Primename, kad pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui, būtina apie tai informuoti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, kad būtų padaryti pakeitimai duomenų bazėje ir mokėjimo pranešimai siunčiami naujam savininkui.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija

Atsakingas specialistas
Agnė Baranauskaitė